Đang online: 1
Truy cập:
Biên Nhận | Mã:SP2

 

+ Tên sản phẩm: Biên Nhận

+ Mã sản phẩm: SP2

+ Qui cách:A6

+ Màu in:

+ Mô tả:

Qui cách: A6

Số lượng màu:

Mô tả:

- Biên Nhận KT: A6, A5
- In 1 màu
- Giấy Carbonless
- Giá: Call

Trở Lại