Đang online: 1
Truy cập:
Tem dài bạc | Mã:TB10

 

+ Tên sản phẩm: Tem dài bạc

+ Mã sản phẩm: TB10

+ Qui cách:5x12 mm

+ Màu in: tem kiếng 7 màu

+ Mô tả:

tem dài bạc không tháng

kích thước: 5 x 12mm

Trở Lại